प्रस्नमंजूशा सर्तीत सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, सांखळी आनी नाट्य प्रवेश सर्तीत पीईएस एसआरएसएन हायर सेकंडरी, फर्मागुडी जैतवंत

ता. 27 फेब्रुवारी 2023

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान राज्य सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यान फर्मागुडी-फोंडा हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीणेचेर आयोजीत आंतर महाविद्यालयीन प्रस्नमंजूशा सर्तीत सांखळीच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कौशल शिरगांवकर आनी अमेय किंजवडेकर हांका पयले इनाम फावो जाले.

सर्तीचे दुसरे इनाम गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या कक्षम नाईक आनी आर्या गावस हांका जाल्यार तीसरे इनाम निर्मला इन्स्टिट्युटच्या सेरा डायस आनी वैष्णवी हांका फावो जाले. व्ही. एम. साळगांवकर कायदो महाविद्यालय, मिरामार आनी सरकारी कला, वाणिज्य आनी विज्ञान महाविद्यालय, केपे हांच्या पंगडाक उमेद वाडोवपी इनाम फावो जाले.

क्विझलॅब, रायबंदर हांच्या स्वेतांग नाईक आनी पंगडान प्रस्नमंजूशा सर्त घेतली.

जाल्यार उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांखातीर आयोजीत अखिल गोंय नाट्य प्रवेश सर्तीचें पयले इनाम पीईएस एसआरएसएन हायर सेकंडरी, फर्मागुडी, सर्तीचे दुसरे इनाम एमआयबीके हायर सेकंडरी, खांडेपार आनी तीसरे इनाम एसईएस हायर सेकंडरी, उजगांव हांका फावो जाले. मडकयकार हायर सेकंडरी, खोर्ली आनी सरस्वती हायर सेकंडरी, कवळे हांका उमेद वाडोवपी इनाम फावो जाले.

श्री. राजू नाईक, श्रीमती लिना पेडणेकर आनी किर्तीकुमार प्रभू हांणी नाट्य प्रवेश सर्तीचे परिक्षण केले.

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याचे संचालक श्री. दीपक बांदेकर, म्हायती अधिकारी ऑल्विन पेरेरा, शांतो नाईक, सिध्देश सामंत हांचे हस्तुकीं सर्तीच्या जैतवंतांक इनामां भेटयली.

सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्याम गांवकर हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/186

Skip to content