नागरी सेवा क्रिकेट खेळां पंगड निवड चाचणी

ता. 27 फेब्रुवारी 2023

केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळा वतीन क्रिकेट खेळां प्रकारात अखिल भारत नागरी सेवा सर्तींचे आयोजन करपात येतले.

ह्या खेळा सर्तींत गोंय राज्याचे प्रतिनिधीत्व करपाक दादले आनी बायलांचो क्रिकेट पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान ता. 3 आनी 4 मार्च 2023 दिसा कांपाल मैदानाचेर निवड चाचणी आयोजीत केल्या.

सरकारी खात्यांचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सुक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्ले वळखपत्र आनी खेळपाच्या सामानासयत ता. 3 मार्च 2023 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर निवड चाचणेच्या थळार एस. एस. ओ. श्री. विवेकानंद तांबी ( 9325040802 ) आनी कोच श्री. नारायण कांबळी ( 9890304123 ) हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/191

Skip to content