Konkani News- February 24, 2023

विधानसभा अधिवेशन 27 मार्चाक

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी 27 मार्च 2023 दिसा सकाळी 11.30 वरांचेर गोंय राज्य विधानसभेचे अधिवेशन आपयला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/180

 

विद्यार्थी संसद सर्तीच्या जैतवंतांक 27 फेब्रुवारीक इनामां भेटयतले

24 फेब्रुवारी 2023

गोंय विधीमंडळ सचिवालयान गोंय विधीमंडळ मंचाच्या समन्वयान आयोजीत केल्ल्या विद्यार्थी संसद सर्तीच्या जैतवंतांक 27 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर विधानसभा सचीवालय प्रकल्प, पर्वरी हांगा आयोजीत कार्यक्रमात इनामां भेटोवपात येतली.

इनामां भेटोवपाच्या कार्यक्रमाक गोंय विधानसभेचे सभापती श्री. रमेश तवडकर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विधानसभा वेव्हार मंत्री श्री. निलेश काब्राल, उपसभापती श्री. जोशुआ डिसौझा आनी विरोधी फुडारी श्री. युरी आलेमांव उपस्थित रावतले.

विद्यार्थ्यीं, शिक्षक आनी पत्रकारांनी इनामां भेटोवपाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची विनंती गोंय विधीमंडळ सचिवालयान केल्या.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/181

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 24 फेब्रुवारी 2023

ता. 27 फेब्रुवारी 2023 दिसा 11 केव्ही आश्वें फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन विठ्ठलदासवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/182

Skip to content