प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनाचेर कार्यशाळा

ता. 17 फेब्रुवारी 2023

उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालय, नवी दिल्ली हांणी प्रधानमंत्री गतिशक्ती येवजणेच्या अंमलबजावणीक प्रोत्साहन दिवपाखातीर गोंयांत प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनाविशीं प्रादेशिक कार्यशाळेचे आयोजन केला. 20 फेब्रुवारी 2023 दिसा सकाळी 9.30 ते 5.45 ह्या वेळेत पणजेच्या ताज विवांता हॉटेलात केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाच्या उद्देग आनी अंतर्गत वेपार विभागाच्यो विशेश सचीव (लॉजिस्टिक) सुमिता देवरा हांच्या अध्यक्षतेखाला कार्यशाळा जातली.

ह्या कार्यशाळेत पश्चिम आनी मध्य विभागातल्या पाच राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी जातले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/150

Skip to content