हातमाग विणकाम प्रशिक्षण कार्यक्रमाखातीर अर्ज

ता. 10 फेब्रुवारी 2023

हस्तकला, लुगट आनी काथ्याकाम खात्यान वारखंड पेडणे, अस्नोडा बार्देस, सुर्ला दिवचल, केरी सत्तरी, कुंडय फोंडा आनी फोंडा शारांत 15 फेब्रुवारी 2023 सावन हातमाग विणकाम कुशळटाय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचें आयोजन करपाचे थारायला.

हातमाग विणकाम कुशळटाय शिकपाक इत्सुक आशिल्ल्या उमेदवारांनी विहित नमुन्यात आपले अर्ज हस्तकला, लुगट आनी काथ्याकाम खात्याची कचेरी, पणजी हांगा स्वता वा संबंदीत ग्रामपंचायत/नगरपालिकेच्या स्वयंपूर्ण मित्रामार्फत 15 फेब्रुवारी 2023 मेरेन सुपुर्द करचे.

इत्सुक उमेदवारांनी चड म्हायती खातीर खात्याच्यो निरीक्षक श्रीमती रविनी दावरे 9421242855 वा अनिता महाले 8805174188 हांचे कडेन संपर्क करचो. अर्ज खात्याच्या www.dhtc.goa.gov.in ह्या वेबसायटी वयल्यान डावनलोड करपाक शकता.

विश्वकर्मा कुशळटाय योजने खाला निवडीखातीर अर्जदारांचो गोंयांत 15 वर्सांचो राबीतो आसपाक जाय. किमान पात्रता म्हूण पाचवी इयत्ता उत्तीर्ण आसपाक जाय, पिराय 18 ते 45 वर्सा मजगती आसपाक जाय. पुण गोंय राज्यांतल्या पारंपरीक कारागिरां खातीर पिरायेची अट आसची ना.

निवड जाल्ल्या उमेदवारांक प्रशिक्षण फुकट दितले. प्रशिक्षण पूर्ण जाल्ल्या प्रत्येक म्हयन्या खातीर उमेदवारांक 1,000/- रूपया विद्यावेतन दितले आनी एससी/एसटी प्रशिक्षणार्थींक म्हयन्याक 1,500/- रूपया विद्यावेतन दितले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/134

Skip to content