नागरी सेवा टेबल टॅनिस खेळां पंगड निवड चाचणी

ता. 3 फेब्रुवारी 2023

अखिल भारत नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळ आनी हरयाणा सरकार हांच्या जोड पालवान टेबल टॅनिस हॉल, सेक्टर-23, चंदीगड हांगां 24 ते 28 फेब्रुवारी 2023 मेरेन  टेबल टॅनिस खेळां प्रकारात अखिल भारत नागरी सेवा सर्तींचे आयोजन करपात येतले.

ह्या खेळा सर्तींन गोंय राज्याचे प्रतिनिधीत्व करपाक  पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान ता. 9 फेब्रुवारी  2023 दिसा पं. जवाहरलाल नेहरू स्टेडिएम फातोर्डा मडगांव हांगां निवड चाचणी आयोजीत केल्या. निवड जाल्ल्या खेळगड्यांखातीर  13 ते 17 फेब्रुवारी 2023 मेरेन कोचिंग कॅम्प जातलो.

सरकारी खात्यांचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सुक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्ले वळखपत्र आनी खेळपाच्या सामानासयत सकाळी 9.00 वरांचेर संबंदीत निवड चाचणेच्या थळार एस. एस.ओ श्री. विवेकानंद तांबी (9325040802) हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/120

Skip to content