कोकणी बातम्या – 31 जानेवारी 2023

सरकारी कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स महाविद्यालयाक “नॅक” ची मान्यताय मेळोवपाक प्रक्रिया सुरू

ता. 31 जानेवारी 2023

बोर्डा-मडगांव हांगाच्या सरकारी कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स महाविद्यालयाक राष्ट्रीय मूल्यांकन आनी मान्यताय मंडळाची (NAAC) मान्यताय मेळोवपा खातीर प्रक्रिया सुरू आसा.

नवीन मूल्यांकन प्रणाली खाला NAAC मान्यतायेखातीर अर्ज करपी सरकारी कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स महाविद्यालय हे पयले सरकारी महाविद्यालय आसा. राष्ट्रीय मूल्यांकन आनी मान्यताय मंडळाच्या सदस्यांचो पंगड 2 आनी 3 फेब्रुवारी 2023 दिसा महाविद्यालयाक भेट दितलो. ह्या पंगडात तेलंगणच्या डॉ. बी. आर. आंबेडकर मुक्त विद्यापीठाचे आदले कुलगुरू (अध्यक्ष) प्रो. सीताराम राव कुसुंबा सिक्कीम विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागाचे प्रोफेसर (सदस्य समन्वयक) डॉ. सुधांशू शेखर महापात्रा आनी अमरावती, महाराष्ट्र हांगाच्या HVPMs अभियांत्रिकी आनी तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. अनंत बी. मराठे हांचो आस्पाव आसा.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/113

स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 31 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान पेडणे म्हालातल्या विर्नोडा पंचायत क्षेत्रात तुयें वटेन वचपी रस्त्याचेर लायटीचो खांबो एलटी- 171-24/24 सावन 5 मिटर अंतराचेर एक आनी लायटीचो खांबो एलटी- 171-24/64 सावन 15 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/114

स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 31 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रात विद्या प्रबोधिनी हायस्कुला वटेन वचपी रस्त्याचेर दीपक प्रभू हांच्या घरा लागी जंक्शना सावन 15 मिटर अंतराचेर एक आनी विवेकानंद हॉलावटेन वचपी रस्त्याचेर मारूती प्रभू हांच्या घरा लागी जंक्शना सावन13 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

तशेंच गिरी पंचायत क्षेत्रात सेंट एन्थनीवाडो हांगाच्या होली क्रॉस चपेला सावन 15 मिटर अंतराचेर एक आनी मोनिका लॉरेन्स हांच्या घरा सामकार लायटीचो खांबो एलटी-63-52/77-20 सावन 2 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/110

स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 31 जानेवारी 2023

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान धारबांदोडा म्हालात धारबांदोडा-मोले रस्त्यार गौडसाय साकोर्डा हांगा गुरूदास पारकर हांच्या घरा लागी लायटीचो खांबो एचटी- 102-74/54 सावन 12 मिटर अंतराचेर एक, लायटीचो खांबो एचटी- 102-74/13 सावन 5 मिटर अंतराचेर एक, मोले धारबांदोडा ते वाळपय वटेन वचपी रस्त्याचेर आगलोटे साकोर्ड हांगा बोळकोमेवाडो रस्त्यासावन 10 मिटर अंतराचेर एक आनी देऊळमळ रस्त्यासावन 12 मिटर अंतराचेर एक एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

तशेंच केपे म्हालात आंबावली पंचायत क्षेत्रात भटवाडो हांगा अशोक देसाय हांच्या घरा लागी टी-जंक्शनासावन 10 ते 15 मिटर अंतराचेर एक आनी चंद्रेश्वर भुतनाथ हायर सेकंडरी लागी टी-जंक्शनासावन 10 ते 15 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/111

झेब्रा क्रॉसिंग रंगोवपाचो आदेश

ता. 31 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान पणजी म्हापालिका वाठारांत कदंब बसस्टॅण्डालागीच्या डॉ. आंबेडकर गार्डनात भितर वचपाच्या आनी भायर येवपाच्या गेटीसामकारच्या रस्त्याचेर झेब्रा क्रॉसिंग रंगोवपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/112

Skip to content