मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक प्रजासत्ताक दिसाची परबीं

ता. 25 जानेवारी 2023

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक 74 व्या प्रजासत्ताक दिसानिमतान उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयल्या.

मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, प्रजासत्ताक दीस हो स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय आनी एकात्मतेचे प्रतिक आसा, ज्या दिसा संविधान सभाघरान भारतीय संविधानाचो स्विकार केलो.  आमचे संविधान ह्या लोकशाय देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांची राखण करता.

प्रजासत्ताक दीस आमकां देशाक संविधान दिल्ल्या म्हान विद्वान फुडाऱ्यांचो उगडास करून दिता. आमी सगळ्यांनी मजबूत बुन्यादीचेर देशाची उभारणी करपा खातीर तांणी घटनेत तजवीज केल्ल्या संविधानीक कर्तव्यांचे पालन करपाची गरज आसा.  न्याय, स्वातंत्र्य, समानताय आनी बंधुत्वाच्या हक्कांचो  उपेग करतना प्रत्येक नागरिकान लोकशाय कर्तव्यांचेय पालन करपाक जाय.

आतामेरेन देशान आर्थिक आनी सामाजीक मळार भरीव प्रगती केल्ली आसून आयच्या ह्या खुशालकायेच्या प्रसंगार आमी आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय निर्माण करपाचो संकल्प करूया, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/88

Skip to content