Konkani News- January 18, 2023

राज्यपालाहस्तुकीं ‘EXAM WARRIORS’ पुस्तकाचो फाल्या शुभारंभ

ता. 18 जानेवारी 2023

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांचे हस्तुकीं फाल्या ता. 19 जानेवारी 2023 दिसा सांजेच्या 3.00 वरांचेर दोनापावला राजभवनार प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांच्या ‘Exam Warriors’ पुस्तकाचो गोंयांत शुभारंभ जातलो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/74

 

नवो मांडवी पूल 20 ते 29 जानेवारी मेरेन रातचो येरादारीक बंद

ता. 18 जानेवारी 2023

दुरूस्ती कामाखातीर नवो मांडवी पूल ता. 20 ते 29 जानेवारी 2023 मेरेन रातची 10.00 ते सकाळी 6.00 वरां मेरेन ( आठ वरां ) येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात अवजड वाहनांची येरादारी अटल सेतू पुलावयल्यान आनी हलक्या वाहनांची येरादारी पोरण्या मांडवी पुलावयल्यान वळोवपात येतली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/75

 

26 जानेवारीक राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपतले

ता.18 जानेवारी 2023

आझादी का अमृत महोत्सवानिमतान 26 जानेवारी 2023 दिसा दनपारां 12.00 वरांचेर सत्तरीतल्या नाणूस किल्ल्याचेर आयोजीत कार्यक्रमात राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राणे बंडाच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपतले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/76

Skip to content