नागरी सेवा बुद्दीबळ सर्तीचे आयोजन

ता. 17 जानेवारी 2023

खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान दादले आनी बायलांखातीर राज्य पांवड्याचेर नागरी सेवा बुद्दीबळ सर्तीचे आयोजन केला. ह्या सर्तीत अखिल भारत नागरी सेवा मंडळाची मार्गदर्शक तत्वां आनी सर्त नेमांप्रमाण दिव्यांग खेळगड्यांकय भाग घेवपाक मेळटलो. सर्त ता. 23 आनी 24 जानेवारी 2023 दिसा मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडिएम हॉल, नावेली साश्ट हांगां सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.30 वरांमजगती जातली. सर्तीत वाटो घेवपाखातीर खेळगड्यांनी आपल्यो प्रवेशीका 20 जानेवारी 2023 मेरेन खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या कार्यालयाक ई-मेल धाडच्यो वा प्रत्यक्ष सुपुर्द करच्यो. उसरां आयिल्ल्या प्रवेशिकांचेर विचार जावचो ना.

सरकारी खात्यांनी नियमीत कर्मचारी म्हूण काम करपी इत्सुक खेळगड्यांनी एस. एस. ओ. श्री. विवेकानंद तांबी ( 9325040802 ) हांचे कडेन संपर्क करचो. खेळगड्यांनी 23 जानेवारी 2023 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर खात्याचे वळखपत्र आनी खेळां सामानासयत सर्तीच्या थळार हजर रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/67

Skip to content