खोर्ली जंक्शनार येरादारीच्या मार्गात बदल

ता. 17 जानेवारी 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या खोर्ली हांगा पिठाची गिरण ते उसपकर जंक्शना मजगती साकवाचे बांदकाम करपा खातीर उसपकर जंक्शनाकडच्यान येरादारी दुसरे वटेन वळोवपाचो आदेश दिला. येरादारीची ही वेवस्था 16 जानेवारी ते 1 मार्च 2023 मेरेन आसतली.

म्हा /सप ऑपे / विगां/ 2023/70

Skip to content