वीज पुरवण खंडीत

ता. 6  जानेवारी 2023

ता. 8 जानेवारी 2023 दिसा   11 केव्ही ओल्ड खोर्ली इंडस्ट्रियल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय खोर्ली ओल्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी खोर्ली लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/33

वीज पुरवण खंडीत

ता. 6  जानेवारी 2023

ता. 7 जानेवारी 2023 दिसा   मळा पणजी हांगाच्या अवंती  फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन पुंडलीक बिल्डिंग, प्रेमा बिल्डिंग, 31 जानेवारी बेकरी, सनशायन बार-रेस्टोरंट, हॉटेल एम्बासी, लिटल प्रेजिडन्सी सुपर मार्केट, पोप्युलर स्टेशनरी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/34

Skip to content