वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 जानेवारी 2023

ता. 3 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही आरएनडी (पर्वरी) फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन रेजिकॉम, नेक्सा शोरूम, झोडियाक पार्क, सबनिस पार्क, व्हिजन धेंपो, कॉस्मे कॉस्ता, झेव्हियर मिनेझिस, चंद्रजित हॉटेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 3 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही गुरूद्वार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन तीन बिल्डिंग, डेल्फेनोस, गौरी पेट्रोल पंप, देवश्री रियल इस्टेट, ओरा डेव्हलपर्स, सुप्रिम व्हुडस्, कोर्टयार्ड रेईश मांगूस हॉरिजन, साईबाबा देऊळ, देवश्री, दिनेश वर्मा, विद्या एनक्लेव्ह आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/01

वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 जानेवारी 2023

ता. 4 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही पर्वरी बाजार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन नोबर्ट जीम, होली फॅमिली स्कुल, जेएमजे हॉस्पिटल, 20 कलमी सुकुर, सुकुर पंचायत, कारापूर व्हॅली, साईबाब संस्थान साईनगर, वडाकडे, देवश्री गार्डन, कॉर्पोरेशन बँक, 9 टू 9 शॉपी, प्रायोरिटी, आल्कॉन हुंदाई, लिमावाडो, शांतीनगर, दामियान द गोवा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही मालीम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन हाळिवाडो, गोपाळ नगर, एकोडी मानस, विर्लोस, वाळकेश्वरवाडो, मुळावी शाळा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/02

वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 जानेवारी 2023

ता. 4 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही कुंडय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन कुंडय गांव, मानशेर, बल्लावाडो, भोमा, बाणस्तारी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही सावयवेरे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सुर्या मसाले, पिसगाळ, केळबाय कुर्टी, झिंगडीमळ, आपे, करमळे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 4 जानेवारी 2023 दिसा 11 केव्ही म्हार्दोळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन प्रियोळ बाजार, गाळवाडो, मागीलवाडो, कळमाभाट, आपे वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/03

Skip to content