वीजेची बचत करपा खातीर जागृतायेची गरज आसा- ढवळीकर

ता. 14 डिसेंबर 2022

वीजेची बचत करपा खातीर लोकांमदी जागृताय करपाची गरज आशिल्ल्याचे वीजमंत्री श्री सुदिन ढवळीकर हांणी आयज वीज खात्याच्या राज्य नियुक्त एजन्सीन पणजे आयोजीत राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दीस कार्यक्रमात एनर्जी क्लब मॅन्युअलचे प्रकाशन केल्या उपरांत उलयतना सांगलें.

वीज सचीव श्री अजित रॉय, मुखेल वीज अभियंते श्री स्टीफन फर्नांडिस, गोंय विज्ञान केंद्राचे संचालक श्री विलास चौधरी, अधिक्षक अभियंते श्री मयूर हेदे आनी वीज खात्याचे नोडल अधिकारी श्री राजीव सामंत ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

ऊर्जा बचतीबाबतीत सातत्यान प्रयत्न केल्ल्यान गिरायकांक दर्जेदार वीज उपलब्ध करप शक्य जाल्ले आसा. ऊर्जा संवर्धनावांगाडाच पर्यावरणाचोय सांबाळ करपाची गरज आसा, अशें सांगून श्री ढवळीकर हांणी एनर्जी क्लब मॅन्युअल राज्यातल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी आनी शाळांनी पावयतले, अशें सांगलें.

वीज खात्यावतीन अनेक सर्तींचे आयोजन करून तशेंच मोबाईल व्हॅनीतल्यान प्रत्येक तालुको, प्राथमीक शाळा आनी उच्च माध्यमिक शाळांनी भेट दिवन वीज बचतीविशीं जागृताय करपात येता, अशेय वीज मंत्र्यान हाया वेळार सांगलें.

ह्या वेळार वीज मंत्र्याहस्तुकीं गोंय विज्ञान केंद्रान वीज खात्याच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या निबंध आनी चित्रकला सर्तीतल्या जैतवंतांक इनामां भेटयली.

वीज सचीव श्री अजित रॉय हांणी वीज बचत हो जीणेचो एक भाग आशिल्ल्याचे सांगून वीज बचतीखातीर विद्यार्थी म्हत्त्वाची भूमिका बजावपाक शकतात, अशें सांगलें. वीजेचो योग्य वापर करून वीज बचत करपा खातीर प्रत्येकान प्रयत्न करपाची गरज आसा, अशेंय तांणी सांगलें..

मुखेल वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडिस हांचेय ह्या वेळार भाशण जाले.

सुरवातीक श्री राजीव सामंत हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. जाल्यार श्री मयूर हेदे हांणी निमाणे उपकार मानले.

प्रवीण सबनीस हाणी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/786

Skip to content