नाविकांक कळोवणी

ता. 6 डिसेंबर 2022

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण आनी 9 व्या आयुर्वेद कॉग्रेसच्या समारोप कार्यक्रमाच्या फाटभूंयेर आयतार ता. 11 डिसेंबर 2022 दिसा अतिमहनीय व्यक्तीं गोंयच्या भेटीर येवपाचे आसात.

ते खातीर अत्यावश्यक सेवा दिवपी उदका मार्ग येरादारी सोडून हेर सगळ्यों बार्जीं, प्रवासी लाँची, क्रुईज बोटी, पर्यटक बोटी, फेरीबोटीं, नुस्तेमारी बोटीं, आनी हेर यांत्रिकीं आनी बिनयांत्रिकीं नाविकांनी 11 डिसेंबर 2022 दिसा मांडवी न्हंयत मांडवी पुलाच्या अस्तंतेकडच्या सकयले वटेनच्या वाठारांतल्यान आनी जुवारी न्हंयेतल्यान येरादारी करची न्हय, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/756

स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 6 डिसेंबर 2022

दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान फोंडा नगरपालिका वाठारांत भवानी सदन ते सावयवेरे रस्त्यार ट्रान्सफॉर्मरालागी एक, वारखांड वटेन वचपी रस्त्यार पंडीतवाडो सरकारी शाळेलागी एक आनी लायटीचो खांबो नं. 101 लागी टी जंक्शनासावन 10 मिटर अंतराचेर एक हम्प प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून वाहन चालकांक फुडें स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्याची सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/757

स्पीड ब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 6 डिसेंबर 2022

दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यान फोंडा म्हालातल्या शिरोडा ते बोरी रस्त्यार वाजे मंडलेश्वर जंक्शनार आनी शिरोडा ते सावर्डे रस्त्यार वजनगाळ हांगा डॉ. सखाराम गुडे हायस्कुल जंक्शनार, पिटर मास्कारेन्हस बार्रालागी, दाबोली जंक्शनार आनी लायटीचो खांबो नं. 102-21/28 लागी हम्प प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून वाहन चालकांक फुडें स्पीड ब्रेकर आशिल्ल्याची सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/758

Skip to content