मुख्यमंत्र्याकडल्यान सेंट फ्रान्सिस झेवियर फेस्तानिमतान गोंयच्या लोकांक परबीं

ता. 2 डिसेंबर 2022

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सेंट फ्रान्सिस झेवियर फेस्तानिमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. सेंट फ्रान्सिस झेवियर फेस्तानिमतान जावपी प्रार्थना सभांक न्हय फकत गोंयचे जाल्यार सबंद भारत आनी संवसारांतलेय भाविक उपस्थित रावतात. हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक फेस्ताची परबीं दिता, अशें मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/746

Skip to content