वीज पुरवण खंडीत

वीज पुरवण खंडीत
23 नोव्हेंबर 2022.

ता. 26 नोव्हेंबर 2022 दिसा 33/11 केव्ही धारबांदोडा एस/एस (फोंडें) हांगा ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पेटकें,चैतन्य पेट्रॉल पम्प पेटकें,कलॅक्टर 1,धारबांदोडा बाजार,सिंगबाल मरड,शेतीमोळ,संजिवनी फार्म,प्रतापनगर,भवानीनगर,एमआरएफ,नॅस्ले,पुराय उसगांव गांजे ग्राम पंचायत वाठार,सेंट्रल हॉस्पिटल,तिस्क बाजार,अवंती नगर, शैला बार,गांजे,सिध्देशवर नगर,धांवशिरें,पालवाडो,बाराजण आनी गांवकरवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/729

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

23 नोव्हेंबर 2022.

श्री अनुप व्ही.प्रभु वालावलकर, सनस्टार होम्स खोर्ली, म्हापशां-बार्देश हांगा नवो बांधलेलो 400 केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर केंद्र 11 नोव्हेंबर 2022 दिसा सावन विद्युतभरीत केला आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

तशेंच, श्री उदय नायक, जी.एन.मीडॉस, शेटये वाडो, म्हापशां-बार्देश हांगा नवो बांधलेलो 200 केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर केंद्र 17 नोव्हेंबर 2022 दिसा सावन विद्युतभरीत केला आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

तेंच प्रमाण, श्री चंद्रहास दिलीप वेर्णेकार आनी सुरेश गवंडळकार, खोर्ली, म्हापशां-बार्देश हांगा नवो बांधलेलो 100 केव्हीए वितरण ट्रान्सफॉर्मर केंद्र 18 नोव्हेंबर 2022 दिसा सावन विद्युतभरीत केला आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/733

Skip to content