झेब्रा क्रॉसिंग अधिसुचीत

झेब्रा क्रॉसिंग अधिसुचीत

23 नोव्हेंबर 2022.

उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान बार्देश तालुक्यांतल्या कळंगूट ग्राम पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या पोर्बा वाडो, कळंगूट, बार्देश हांगाच्या आग्नेलाच्या घरां सामकार “झेब्रा क्रॉसिंग” बांदपाचें आनी रंगोवपाचें काम अधिसुचीत केला.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/730

स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

23 नोव्हेंबर 2022.

उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकार्‍यान बर्देश तालुक्यांतल्या हणजूण – कांयसूव ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या कुडचें भाट,हणजूण बार्देश-गोंय हांगाच्या भुरग्यांचो खुरीसां लागीं “दोन हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर” बांदपाचें अधिसुचीत केला.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/731

वन-वे अधिसुचीत

23 नोव्हेंबर 2022.

जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय हांणी ग्राम पंचायत गिरी, बार्देश-गोंय अधिकारक्षेत्रांतल्या लोटलीकार घरां सावन पुकुटे जंक्शना कडेन वचपी रस्तो (पुकुटे जंक्शना कडेन वचपी वाहनां खातीर), सगळ्या प्रकारच्या वाहन येरादारी खातीर “वन- वे” म्हूण अधिसुचीत केला.

लोटलीकार हावस जंक्शना सावन मात्सो फुडें आशिल्लो रस्तो टु-वे येरादारी खातीर वापरूं येता.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/732

Skip to content