रस्तो बंदाची कळोवणी

23 नोव्हेंबर 2022

उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकार्‍यान 28 नोव्हेंबर 2022 मेरेन सगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर आयनॉक्स लेन (जर्नल बॅर्नार्ड गुएडेस रस्तो) म्हळ्यार आयनॉक्स संकुलां वटेंतलो पणजी मार्केट ते डी.बी.बी. मार्ग मेरेन वचपी रस्तो तात्पुरतो बंद दवरपाची अधिसुचोवणी जारी केल्या.

DI/NB/PN/PD/SN/2022/727

Skip to content