वीज पुरवण खंडीत

22 नोव्हेंबर 2022.

ता. 24 नोव्हेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही गवळीवाडो,आयस फॅक्टरी 1आनी 2 डीटीसी (पर्वरी) हांगा ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन वाळकेश्वर वाडो, गवळीवाडो, आयस फॅक्टरी 1आनी 2 आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

DI/NB/PN/PP/UH/2022/1150

Skip to content