मतदार वळेरी निरिक्षक 28 नोव्हेंबराक लोकां खातीर उपलब्ध

18 नोव्हेंबर 2022

01 जानेवारी 2023 ही पात्रताय तारीख आसलेल्या सध्याच्या मतदार वळेरेच्या खाशेल्या सारांश पुनरावलोकना खातीर भारतीय वेंचणूक आयोग, नवी दिल्लीन श्री संदीप जॅकीस (आयएएस), सचीव (महसूल) आनी विभागीय आयुक्त, गोंय हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरिक्षक म्हणून नेमणूक केल्या.

मतदार वळेरी निरिक्षका कडेन सामान्य लोकांचें कसलेय निवेदन आसल्यार 28 नोव्हेंबर 2022 दिसा सकाळीं 10.30 वरांचेर परिशद सभाघर,उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय, हांगा तें उपलब्ध आसतले. तशेंच, चेंबर क्रमांक 205, तिसरो माळो, सचिवालय, पर्वरी, बार्देश-गोंय, 403521 हांगा आशिल्ल्या तांच्या कार्यालयांत सुध्दा लोकांनी संपर्क करूं येता वा लॅंडलायन क्रमांक 0832-2419420, 2419646 वयल्यान संपर्क करूं येता

DI/NB/PN/PP/SN/2022/725

Skip to content