उत्कृश्ठ समाज सेवक पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात

17 नोव्हेंबर 2022 दिसा

कार्तिका 25, 1944

गोंय मुक्ती दिसा निमतान मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत 19 डिसेंबर 2022 दिसा, समाज कल्याण संचालनालयां वरवीं दरेका तालुक्यांतल्यान एक अशें 12 उत्कृश्ट समाज सेवकांचो भोवमान करतले.

रोख 25,000/- रूपया, प्रशस्तीपत्र आनी शाल अशें ह्या उत्कृश्ठ समाज सेवक पुरस्कारांचे स्वरूप आसा.

विहित नमुन्यातले अर्ज समाज कल्याण संचालनालय,पणजी आनी जिल्लो समाज कल्याण कार्यालय, मडगांव हांगा फुकट उपलब्ध आसात. पुराय भरिल्ले अर्ज राजपत्रीत अधिकाऱ्यान प्रमाणीत केल्ल्या आवश्यक दाखल्यांच्या प्रती सयत ता. 22 नोव्हेंबर 2022 मेरेन वयर नमुद केल्ल्या कार्यलयांनी पावपाक जाय. वयर नमुद केल्ल्या तारखे उपरांत प्राप्त जाल्ले अर्ज स्विकारचें नात.

DI/NB/AXP/PP/UH/2022/1131

Skip to content