वीज पुरवण खंडीत

16 नोव्हेंबर 2022.

कार्तिक 25, 1944.

ता. 18 नोव्हेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही गवळीवाडो,आयस फॅक्टरी 1आनी 2 डीटीसी (पर्वरी) हांगा ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन वाळकेश्वर वाडो, गवळीवाडो, आयस फॅक्टरी 1आनी 2 आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 18 नोव्हेंबर 2022 दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा(पर्वरी) फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन पुराय ग्रीन हील वाठार,शांतादुर्गा देऊळ,सांगोल्डा पंचायत,ईशा अपार्टमन्ट्स,शेट्ये कन्स्ट्रक्शन्स आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

DI/NB/AXP/CR/UH/2022/1130

Skip to content