31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस

27 ऑक्टोबर  2022

सोमार ता. 31 ऑक्टोबर 2022 दिसा  राष्ट्रीय एकता दीस पाळपात येतलो. सर्गेस्त सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती दिसा  राष्ट्रीय एकता दीस पाळपात येता. पर्वरे सचिवालयांत सकाळी 10.00 वरांचेर जावपी राष्ट्रीय एकता दीस कार्यक्रमात सचिवालयांतले अधिकारी आनी कर्मचारी राष्ट्रीय एकता दिसाचो सोपूत घेतले. तशेंच ह्या वेळार मुख्यमंत्री म्हान फुडाऱ्याच्या फोटवाक फुलांहार घालतले.

तशेंच राष्ट्रीय एकता दिसा हेर सगळ्यां सरकारी कार्यलयांनी राष्ट्रीय एकता दिसाचो सोपूत घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/668

वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 ऑक्टोबर 2022

ता. 28 ऑक्टोबर 2022 दिसा  दिसा  11 केव्ही म्हार्दोळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेलिंग  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/669

Skip to content