कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रम अधिकार समितीची बसका

अभ्यासक्रमाखातीर ६० शाळांची निवड

ता. 20 ऑक्टोबर 2022

कोडिंग आनी रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर नियुक्त केल्ल्या अधिकार समितीची 3री बसका आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली.

बसकेत चर्चा करून राज्यांतल्या ६० शाळांची कोडिंग आनी रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स येवजणेखाला निवड करून ह्या शाळांनी येवजणेखाला प्रगत अभ्यासक्रम शिकोवपाचो निर्णय घेतलो. अभियांत्रिकी आनी संबंधित संगणक विज्ञान पदवीधर वा पदव्युत्तर पदवीधर आशिल्लें प्रशिक्षक प्रगत अभ्यासक्रम दितले. अभ्यासक्रमाक नोव्हेंबर 2022 च्या मदेकासावन सुरूवात जातली.

राज्यांतले 5940 विद्यार्थी निवडक शाळांनी प्रगत अभ्यासक्रमात सहभागी जातले. शाळांनी आवश्यक उपकरणां उपलब्ध करपाच्या कामाक आदीच सुरूवात जाल्ली आसा. तशेंच समितीन प्रशिक्षकांक राज्यांत आनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांनी प्रशिक्षण घेवपाकय मान्यता दिली. शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांक प्रोत्साहन दिवपाखातीर समितीन चालू शिक्षणीक वर्सा राज्य पांवड्याचेर विद्यार्थी हॅकाथॉन आनी हेर सर्तीच्या आयोजनाकय मान्यता दिली.

उदकास्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर, एडव्होकेट जनरल श्री देविदास पांगम; तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विवेक बी. कामत आनी समितीचे हेर वांगडी बसकेक उपस्थित आशिल्लें.

त्याउपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री श्री रोहन खंवटे हांका तुये पेडणेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर पार्कात ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग हब स्थापन करपाबाबतीत AMOS ग्रुप कॅप्टन श्री एम जे ऑगस्टीन विनोद हांणी सादरीकरणावरवीं म्हायती दिली.

भौशीक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता श्री उत्तम पार्सेकर, येरादारी संचालक श्री राजन सातार्डेकर; विज्ञान आनी पर्यावरण खात्याचे संचालक श्री लेव्हिन्सन मार्टिन्स; संचालक (पीपीटी) श्री सुरेश शानभोगे; आयटी संचालक प्रवीण वळवटकर; मुख्यमंत्र्यांचे OSD श्री उपेंद्र जोशी, स्कॉड्रन लिडर श्रीमती वर्षा कुक्रेती, श्री. मोहन नाडर, श्री. विनीत मलाइकल, श्री. स्टॅनी साल्दान्हा, AMOS चे सदस्य आनी हेर विभागांचे अधिकारी बसकेक उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/653

Skip to content