सहकार पुरस्कारांखातीर अर्ज

ता. 18 ऑक्टोबर 2021

सहकारी संस्था निबंधकाच्या कार्यालयान 2021-22 वर्सांच्या गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण, गोवा सहकार श्री, गोंय राज्य सर्वोत्कृश्ट सहकारी संस्था, गोंय राज्य सहकारी संस्था उमेद वाडोवपी पुरस्कार आनी सहकार क्षेत्रांतल्या योगदानाखातीर दोन व्यक्तिगत पुरस्कार भेटोवपाखातीर अर्ज /नामांकनां मागयल्यात.

विहित अर्ज/नामांकनां  www.coopgoa.gov.in   ह्या वेबसायटीचेर आनी  सहकारी संस्था निबंधकाचे कार्यालय, सहकार संकुल, पाटो-पणजी तशेंच पणजी, म्हापशें, फोंडें, मडगांव, केपें आनी दिवचलच्या सहाय्यक सहकार निबंधकाच्या कार्यालयांनी उपलब्ध आसात. पुराय भरील्ले अर्ज संबंदीत विभागीय कार्यालयामार्फत  31 ऑक्टोबर 2022 सांजेच्या 5.00 वरांमेरेन मेरेन मुखेल कार्यालयाक धाडपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/637

वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 ऑक्टोबर 2022

ता. 19 ऑक्टोबर 2022 दिसा  दिसा  11 केव्ही एकोडी मानस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते 2.30 वरां मेरेन एकोडी मानस, पेन्ह-द-फ्रान्स पंचायत, खुरसाची बांय आनी सरभोवतणच्या  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच  ता. 20 ऑक्टोबर 2022 दिसा  दिसा  11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते 2.30 वरां मेरेन रोडसन बेकरी, वर्षा कॉलनी, वडाकडे, देवश्री स्प्लेंडर, कॉस्मे कॉस्ता पार्कलेन आनी सरभोवतणच्या  वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/638

Skip to content