भौशीक बांदकाम मंत्री श्री. काब्राल 10 ऑक्टोबराक सत्तरी तालुक्यात भेट दितले

ता. 8 ऑक्टोबर 2022

भौशीक बांदकाम, पर्यावरण आनी कायदो मंत्री श्री. निलेश काब्राल 10 ऑक्टोबर 2022 दिसा सत्तरी तालुक्यात भेट दितले.

श्री. निलेश काब्राल पर्येच्यो आमदार श्रीमती दिव्या राणे हांच्या वांगडा वाळपय नगरपालिका सभाघरांत सकाळी 10.30 ते 12.30 मेरेन संबंदीत खात्याच्या कामाचो नियाळ घेतले आनी लोकांच्यो समस्यां जाणून घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/621

Skip to content