मुख्यमंत्र्यां हस्तुकीं फाल्या माजोर्डा हांगा आश्रय घराचें उक्तावण

ता. 1 ऑक्टोबर 2022

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाल्या ता. 2 ऑक्टोबर 2022 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर माजोर्डा हांगा नवीन नुतनीकरण केल्ल्या आश्रय घराचें उक्तावण जातले.

प्रोव्हेदोरिया मंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर, आमदार श्री. आलेक्स सिक्वेरा, प्रोव्हेदोरिया सचीव श्री. सुभाष चंद्रा आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार उपस्थित आसतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/603

Skip to content