विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण युरी आलेमांव हांच्या नांवाक मान्यताय

ता. 30 सप्टेंबर 2022

गोंय विधानसभा सभापतीन गोंय विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण आमदार श्री. युरी आलेमांव हांच्या नांवाक मान्यताय दिल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/598

Skip to content