संस्कृती भवनात फाल्या मान्सून एक्सप्रेशन्स कार्यक्रमाचे आयोजन

ता. 25 ऑगस्ट 2022

कला आनी संस्कृती संचालनालयान फाल्या ता. 26 ऑगस्ट 2022 दिसा संस्कृती भवन, पाटो पणजी हांगा सकाळी 9.30 ते सांजे 8.00 मेरेन संगीत, लोकनाच, साहित्य आनी व्हिज्युअल आर्ट कलेक समर्पित मान्सून एक्सप्रेशन्स ह्या दिसभराच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केला.

तशेंच दनपारां 2.30 वरांचेर संस्कृती भवनात शाळांच्या भुरग्यांखातीर umbrella painting कार्यक्रम आयोजीत केला. संगीत मोगी आनी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे, अशी खात्यान विनंती केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/497

Skip to content