अग्निवीर भरती रॅलीचे आयोजन

ता. 18 ऑगस्ट 2022

कोल्हापुरच्या लश्कर भरती कार्यालयान अग्निपथ येवजणेखाला कोल्हापूर हांगा शिवाजी विद्यापिठाच्या खेळा मैदानाचेर ता. 22 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर 2022 मेरेन लश्कर भरती रॅलीचे आयोजन केला. महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांतल्या युवकांखातीर रोजगार निर्माण करप आनी तांका देशाची सेवा करपाक संद दिवप हो ह्या रॅलीचो मुखेल उद्देश आसा.

अग्निवीर जनरल ड्युटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोअर किपर,टेक्निकल/इनवेंटरी मेनेजमेंट, अग्निवीर ट्रेड्समन भरती खातीर रॅलीचे आयोजन केला. महाराष्ट्र राज्यांतल्या कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदूर्ग आनी रत्नागीरी ह्या पाच जिल्ह्यांतल्या आनी गोंय राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षीण जिल्ह्यांतल्या उमेदवारांखातीर आसा.

उमेदवारांनी ह्या भरती खातीर भारतीय लश्कराच्या www.joinindianarmy.nic.in ह्या वेबसायटीचेर ऑनलायन नोंदणी अर्ज करपाक जाय आनी यशस्वी नोंदणी केल्ल्या उमेदवारांक तांच्या ई-मेलाचेर प्रवेश कार्ड धाडटले. भरती रॅली खातीर नोंदणी 5 ऑगस्टाच्यान सुरू जाल्ली आसून ती 3 सप्टेंबर 2022 मेरेन चालू आसतली. भरती रॅली चाचणी कार्यक्रमाची म्हायती प्रवेश कार्डात आसतली. भरती रॅलीक हजर रावपी उमेदवारांनी कोवीड प्रतिबंद वासीनाचे सगळें डोज घेतिल्ले आसपाक जाय. निवड चाचणी पयली उमेदवारांची बायोमेट्रीक तपासणी जातली. उमेदवारांची शारीरिक, वैजकी आनी सामान्य प्रवेश परीक्षा (लेखी परीक्षा) जातली. शारीरिक आनी वैजकी चाचणीत पास जावपी उमेदवारांखातीर 15 जानेवारी 2023 दिसा प्रवेश परीक्षा जातली. गुणवत्ता यादीत निवड जाल्ल्या उमेदवारांक भारतीय लश्करांत अग्निवीर म्हुण भरती जावपाक आपयतले.

उमेदवारांनी नोंदणी करतना अचूक म्हायती दिवपाची गरज आसा. तशेंच मूळ शिक्षणीक दाखले, छायाचित्र प्रती, नमुन्याप्रमाण प्रतिज्ञापत्र, राबीत्याचो दाखलो, जातीचो दाखलो आनी हेर दाखले वांगडा हाडपाक जाय.

उमेदवारांनी चड म्हायती खातीर www.joinindianarmy.nic.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवची वा 0231-2605491 ह्या फोन नंबरावयल्या संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/479

Skip to content