बाल वस्ताद (चॅम्पियन) पुरस्काराखातीर नामांकनां

ता. 3 जून 2022

बाल हक्क संरक्षण आयोग, दिल्ली हांणी भुरग्यांच्या हिताखातीर मोलादीक योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थांकडल्यान “बाल चॅम्पियन पुरस्कार (2022)” खातीर नामांकनां मागयल्यात. शिक्षणाचो आस्पाव आशिल्ल्या भलायकी आनी पोशण, बाल संरक्षण आनी भौशीक सेवा अशा 12 श्रेणींत हो पुरस्कार दितात.

नामांकना http://dcpcr.delhi.gov.in/award चेर ऑनलाइन सुपूर्द करपाक जाय. नामांकनाची निमाणी तारीख १५ जून २०२२ दिसा रातची 11.59 मेरन आसा. उपरांत आयिल्ल्या नामाकनांचो विचार जावचो ना. प्रशस्तीपत्र आनी 75,000/- रुपयांचो धनादेश अशें पुरस्काराचे स्वरूप आसा. चड म्हायतीखातीर delhichildrightscommission@gmail.com चेर वर भेट दिवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/403

Skip to content