गिरायक कागाळ निवारण मंचाचे पुनर्गठन

ता. 1 जून 2022

सरकारान गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोग आनी जिल्हा गिरायक कागाळ निवारण मंचाचे पुनर्गठन केला.

गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोगाचे अध्यक्ष म्हूण मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश एस. पी. तावडे हांची नेमणूक केल्या जाल्यार वांगडी म्हूण श्रीमती वर्षा बाळे, नागेश सदानंद कोळवाळकर आनी कु. रचना आनामारिया गोन्साल्विस हांची नेमणूक केल्या.

दक्षीण गोंय जिल्हा गिरायक कागाळ निवारण मंचाचे अध्यक्ष म्हूण संजय चोडणकर हांची नेमणूक केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/388

Skip to content