वीज पुरवण खंडीत

वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मे 2022

ता. 10 मे 2022 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आर. पी. शिवा, गोल्ड कोस्ट, केंद्र सरकार कॉलनी आनी करमळी गांवच्या लागीच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 मे 2022 दिसा 11 केव्ही कुंभारजूवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय सांतईस्तेव्ह गांवांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/332

वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 मे 2022

ता. 10 मे 2022 दिसा 11 केव्ही सुकूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 10.00 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन देवश्री ग्रीन, आंबीर्ण, आश्रम आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/333

Skip to content