राज्यपालान पंचायतींच्यो समस्यां जाणून घेतल्यो पोरण्या गोंयाच्या चर्चीक भेट

ता. 9 मे 2022

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज ओल्ड गोवा, खोर्ली आनी कुंभारजूवा ग्रामपंचायतींच्या वांगड्यांकडेन संवाद साधताना गोंयचे लोक सुखी-समाधानी जावचें, अशी आपली इत्सा आशिल्ल्याचें सांगलें. मिझोरमचे राज्यपाल आसतनाचो उगडास करून राज्यपालान सांगलें, की मिझोराम हे खुप गरीब राज्य आसले तरी थंयचे लोक खोशी आसात आनी खुशालकायेच्या बाबतीत मिझोराम राज्य पयल्या नंबराचेर आसा. गोंयांत दरडोई उत्पन्न जास्त आसून लेगीत खुशालकायेच्या प्रमाणात खूप सकयल आसा, अशें राज्यपालान सांगलें.

ह्या वेळार थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यपालाक आपल्या पंचायत वांठारांतल्या समस्यांची जाणीव करून दिली. राज्यपालान तांच्यो समस्या सोडवपाखातीर प्रयत्न करपाचे उतर दिले.

ह्या वेळार डायलिसिस दुयेंतींक अर्थीक मदत भेटयतना राज्यपालान राजभवन गरजू लोकांक मदत करपाक वचनबद्ध आशिल्ल्याचे सांगलें. भारतीय राज्यघटनेत सांगिल्लें प्रमाण देश कल्याणकारी आसपाक जाय. लोकशायेत जनता सर्वोच्च आसता. आमी लोकांच्या सेवेक बांधील आसात, अशें तांणी म्हणलें.

ह्या वेळार उपस्थितांमदी कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई, पुरातत्व विभाग आनी समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय, राज्यपालांचे सचीव श्री आर. मिहीर वर्धन, ओल्ड गोवा ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच श्रीमती जनिता मडकईकर, कुंभारजुवा ग्रामपंचायतीचे सरपंच बिंदी परब, उपसरपंच शिवा नाईक, उपजिल्हाधिकारी श्री चंद्रकांत शेटकर, तिसवाडीचे मामलेदार श्री दशरथ गावस, पंच वांगडी आनी अधिकाऱ्यांचो आसपाव आशिल्लो.

उपरांत राज्यपालान से कॅथेड्रल चर्च आनी ओल्ड गोवा चर्च परिसराक भेट दिली. से कॅथेड्रलचे पॅरिश फादर रोझारियो ऑलिव्हिरा हांणी राज्यपालांक चर्च थळाविशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हेवूय उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 331

Skip to content