भोवभाशीक महिला साहित्य संमेलन

ता. 4 मे 2022

मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेन 7 मे 2022 दिसा पणजी हांगा संस्थेच्या सभाघरांत भोवभाशीक महिला साहित्य संमेलनाचे आयोजन केला. संमेलनाचे उक्तावण श्रीमती सुलक्षणा सावंत हांचे हस्तुकीं जातले. साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हूण विदर्भ महाराष्ट्रातल्यो श्रीमती विजयाताई मारोतकर उपस्थित रावतल्यो. संमेलनाक थळावें नामनेचे लेखक वाटो घेतले.

श्रीमती नूतन साखरदांडे – कोंकणी, श्रीमती जयश्री रॉय हरमलकर – हिंदी, श्रीमती मीना समुद्र – मराठी आनी डॉ. किरण बुडकुले –इंग्लीश हांकां साहित्य गौरव पुरस्कार भेटोवपात येतले.

उक्तावण कार्यक्रमा उपरांत संमेलनाच्या पयल्या सत्रात प्रो. विजयाताई मारोतकर हांचे साहित्य जागरण समाजकारण ह्या विशयाचेर उलवप जातले त्याउपरांत उपस्थितांवांगडा संवाद सत्र, डॉ. सुमेधा कामत देसाय हांची मुलाखत, श्रीमती उज्वला तारकार हांचे एकपात्री नाटक, श्रीमती सुनेत्रा जोग, डॉ. जयंती नायक, स्मिता धारसेकर, पूर्णिमा केरकर आनी डॉ. नूतन देव हांचे चर्चा सत्र जातले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन श्रीमती डॉ. आशा गेहलोत, श्रीमती कालिका बापट आनी श्रीमती उज्वला तारकार करतल्यो.

संमेलनाक साहित्यिकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशें संस्थेचे अध्यक्ष श्री. दशरथ परब, उपाध्यक्ष श्री. गोरख मांद्रेकर आनी वांगडी सचीव श्री. अशोक परब हांणी मागला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/318

Skip to content