मुख्यमंत्री वाडदिसा उपलब्ध आसचे ना

ता. 22 एप्रिल 2022

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ता. 23 आनी 24 एप्रील 2022 दिसा वाडदिसाच्यो व्यक्तिगत शुभेच्छां स्विकारपाखातीर तांच्या सांखळीच्या घरा, पणजे सरकारी निवास्थान वा पर्वरे सचिवालय कार्यालयांत उपलब्ध आसचे ना. मुख्यमंत्र्यान लोकांक वाडदिसाच्यो शुभेच्छां (drpramodsawant73@gmail.com) ह्या ई-मेलाचेर धाडपाची विनंती केल्या. मुख्यमंत्र्यान दिलगिरी व्यक्त करून लोकांनी तांचेप्रती दाखयिल्लो मोग आनी प्रेमाखातीर कृतज्ञताय उक्तायल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/279

Skip to content