कोंकणी भाशा आनी साहित्याक प्रोत्साहन दिवपाचो राज्यपालाचो उलो

ता. 22 एप्रिल 2022

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी राज्यांतल्या लेखकांक आनी कलाकारांक मजतीचो हात दिवन कोंकणी भाशा आनी साहित्याक प्रोत्साहन दिवपाची गरज उक्तायल्या.

राज्यपाल काल रॉयल व्हिलेज, माडापय माशेल हांगा आयोजीत सुवाळ्यात नामनेचे कोंकणी लेखक श्री. पुंडलीक नायक हांचो तांच्या 70 व्या वाडदिसा सत्कार केले उपरांत उलयताले. अपुरबाय प्रकाशनान आयोजीत ह्या सुवाळ्याक कृशीमंत्री श्री. रवी नायक, कला आनी संस्कृती मंत्री श्री. गोविंद गावडे उपस्थित आशिल्लें.

फुडें उलयताना राज्यपालान म्हणलें, लेखक विचारशील समाज निर्माण करपाक शकतात. ते समाजाचे खरे शिल्पकांर आसात. जेन्ना केरळातले वासुदेवन नायर हांका ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो तेन्ना तांच्या योगदानाखातीर सगळींकडेन तांचो सन्मान जालो. पुण जेन्ना गोंयांतले कोंकणी लेखक दामोदर मावजो हांक हो पुरस्कार फावो जालो तेन्ना गोंयचे सगळें लोक शांत आसात. लेखकांच्या बाबतीत समाजात भेदभाव आसूक फावना. आमची परंपरा सदाच लेखक आनी विचारवंतांचो आदर करता. सरकार तशेंच सामाजीक संस्थानी लेखकांच्या खास करून भलायकी संबंदीच्या गरजांकडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा, अशेंय राज्यपालान म्हाणलें.

कृशीमंत्री श्री. रवी नायक हांणी समाज परिवर्तनाखातीर लेखकांची भुमीका म्हत्वाची आशिल्ल्याचे सांगून लेखक पुंडलीक नायक हांणी समाज परिवर्तनाखातीर व्हड योगदान दिल्ल्याचे म्हणलें. पुंडलीक नायक हांणी आपल्या लिखाणातल्यान साहित्याक भरपूर प्रोत्साहन दिला. तसेंश कोंकणी नाट्य लेखनातल्यान कोंकणी रंगमाचयेक उर्बा दिल्या, अशेंय तांणी म्हणलें.

कला आनी संस्कृती मंत्री श्री. गोविंद गावडे हांणी साहित्य हे हारशासारखे आसता आनी पुंडलीक नायक हांचे साहित्य हे तशेंच आसा. तांचे लिखाण युवकांक प्रेरणा दिता आनी त्याखातीर ते युवा पिळगें मेरेन पावपाक जाय. आयज वाचन कमी जाल्ले पळोवक मेळटा, हे योग्य न्हय. ज्ञान वाडोवपाक आनी व्यक्तिमत्वाचो विकास घडोवपा खातीर वाचन म्हत्वाचे आसा, अशें तांणी म्हणलें.

सत्काराक उत्तर दितना श्री. पुंडलीक नायक हांणी म्हणलें, आपणे आयज मेरेन साहित्य समृध्दी खातीर प्रामाणिक पणान काम केले. अनेक लोकांच्या प्रेरणेन आपल्या साहित्यात भर पडलो. आयज कोंकणी साहित्य भौसामेरन पावला हांची म्हाका खोस जाता, अशेंय तांणी तांणी म्हणलें.

पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनीचे प्राचार्य डॉ भुषण भावे हांणी श्री. पुंडलीक नायक हांचे साहित्य आनी जीणेचेर उजवाड घालो. श्री. अनंत अग्नी हांणी कार्यावळींचे सुत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/281

Skip to content