राज्यपाला हस्तुकीं फाल्या राजभवनार बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचे उक्तावण

ता. 20 एप्रिल 2022

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई फाल्या ता. 21 एप्रील 2022 दिसा सकाळी 11.30 वरांचेर राजभवनार बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचे उक्तावण
करतले.

निवळ आनी हरवो कोयर वेवस्थापनाखातीर पणजी म्हापालिकेच्या सहकार्यान राजभवनार सुरू केल्लो हो दुसरो प्रकल्प आसा. पणजी म्हापालिकेचे म्हापौर
श्री. रोहित मोन्सरात ह्या वेळार उपस्थित आसतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/277

Skip to content