उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीची साबार बसका जाली

ता. 20 एप्रिल 2022

आयज पर्वरे सचिवालयांत उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीची साबार बसका जाली. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष श्री. कार्तिक कुंडईकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेत विकास कामांखातीर निधीचो वापर, मान्सूनपुर्व कामांची तयारी आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली.

बसकेक उपाध्यक्ष श्रीमती दिक्षा खानोलकर, हेर उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत वांगडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरिष शंखवाळकर हजर आशिल्ले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/274

Skip to content