विरोधी पक्षफुडारी मंगळार आनी शुक्राराक लोकांक मेळटलें

ता. 18 एप्रिल 2022

विरोधी पक्षफुडारी श्री. मायकल लोबो दर मंगळाराक आनी शुक्राराक पर्वरी विधानसभा सचीवालयातल्या आपल्या कार्यालयांत लोकांक मेळटले. ता. 19 एप्रील 2022 आनी ता. 22 एप्रील 2022 दिसा सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.30 वरांमेरेन ते लोकांक मेळटले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/263

Skip to content