डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रम

ता. 12 एप्रिल 2022

भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131 वी जयंती ता. 14 एप्रिल 2022 दिसा मनयतले. राज्य पावंड्यावयलो मुखेल कार्यक्रम पणजेच्या कदंब बसस्टॅण्डालागीच्या डॉ. आंबेडकर पार्कात सकाळी 10.00 वरांचेर जातलो. कार्यक्रमात मानादीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार श्री. प्रविण आर्लेकर, पणजेचे म्हापौर श्री. रोहित मोन्सेरात, समाज कल्याण सचीव श्री. अरूण कुमार मिश्रा आनी हेर मानेस्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याक फुलांहार घालतले.

ह्या वेळार डॉ. आंबेडकर सामाजीक पुरस्कांर भेटोवपात येतले. तशेंच एसएससी आनी एचएसएससी परीक्षेतल्या गुणवान विद्यार्थ्यांचो गौरव जातलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/253

Skip to content