संजय शाळेवतीन सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे आयोजन

ता. 17 मार्च 2022

पर्वरीच्या संजय स्कुलान ज्येश्ठ नागरिक मंच, पर्वरी हांच्या सहकार्यान ता. 19 मार्च 2022 दिसा सकाळी 9.00 ते दनपारां 12.00 ह्या वेळेत सर्गेस्त श्री. मनोहर पर्रीकार स्मृती सभाघर, दुसरो माळो, संजय स्कुल, पर्वरी हांगा विशेंश भुरग्यांखातीर सांस्कृतिक आनी इनामां वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन केला.

संजय केंद्राचे अध्यक्ष श्री. गुरूप्रसाद पावसकर कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आसतले. तशेंच ज्येश्ठ नागरिक मंचाचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत हेदे, वांगडी श्री. प्रकाश नाईक. संजय शाळेचे शिक्षक आनी विद्यार्थ्यीं कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/181

Skip to content