मास्टर ऑफ फिजिओथेरपी आनी ऑक्युपेशनल थेरपी अभ्यासक्रम प्रवेश

ता. 17 मार्च 2022

गोंय वैजकीय महाविद्यालयातल्या मास्टर ऑफ फिजिओथेरपी (एमपीटी) आनी मास्टर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी (एमओटी), एएचएससी मदल्या पयले वर्स पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांक प्रवेश घेवपाक इत्सुक उमेदवारांक कळीत केला की प्रवेश अर्ज आनी प्रॉस्पेक्टस तशेंच MPT/MOT खातीर अर्ज भरपाची हेर म्हायती www.gmc.goa.gov.in वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. प्रॉस्पेक्टसाची प्रिंट कॉपी विकपाक उपलब्ध आसची ना.

त्या खातीर इत्सुक उमेदवारांनी वयल्या वेबसायटीवयल्यान अर्ज तशेंच हेर म्हायती डाउनलोड करून घेवची आनी अर्ज भरून आवश्यक दाखल्यांसयत दिल्ल्या मुदतीत सबमिट करचे.

अर्जदारांनी 1,000/- रूपयां प्रॉस्पेक्टस शुल्क ऑनलाइन भरपाक जाय आनी शुल्क भरिल्ल्याची पावती अर्जावांगडा जोडपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/182

Skip to content