राज्यपाल फाल्या तिसवाडीतल्या गोलती दिवाडी गावांक भेट दितलें

ता. 15 मार्च 2022
राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे फाल्या 16 मार्च 2022 दिसा तिसवाडी तालुक्यातल्या दिवाडी जुंव्यावयल्या गोलती नावेली गांवांक भेट दितलें.
राज्यपाल पयली नावेली दिवाडेच्या श्री गणपतीच्या देवळांत प्रार्थना करतले आनी उपरांत गोलती पियादादे हांगांच्या अवर लेडी ऑफ पायटी चर्चीक भेट दितलें. त्या उपरांत ते गोलती नावेली ग्रामपंचायत कार्यालयांत गोलती नावेली आनी सां-माथियास ग्रामपंचायतीच्या पंच वांगड्यांकडेन संवाद सादतलें.
तशेंच राज्यपाल दिवाडेच्या लार सांता मारगारिदा संस्थेक अर्थिक मदत भेटयतलें. ते मळार हांगांच्या फातराच्या वास्तुशिल्पाकय भेट दितलें.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/173

Skip to content