कारागिर परीक्षांचो निकाल जाहीर

ता. 15 मार्च 2022
कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान कारागीर प्रशिक्षण येवजणेखाला डिसेंबर 2021 त घेतिल्ल्या कारागिर परीक्षांचो निकाल परीक्षा मंडळान जाहिर केला. उत्तीर्ण उमेदवारांच्या आसन क्रमांकाची यादी संबंदीत आय.टी.आय. केंद्राच्या नोटिस बोर्डार लावपात आयल्या.
गुणांची फेरतपासणी करपा खातीरचे अर्ज 16 मार्च 2022 मेरेन संबंदीत आयटीआय केंद्रांत सुपूर्द करपाक जाय आनी अशें अर्ज आयटीआय केंद्रांनी 31 मार्च 2022 मेरेन परीक्षा विभागाक धाडपाक जाय. मुदती उपरांत आयिल्ले अर्ज विचारात घेवचे नात.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/175

Skip to content