वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मार्च 2022

ता. 12 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही कुडचीरे फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन व्होडपण, गोटनेश्वरवाडो, कृष्ण नगर, गोविंद नगर, लाकेरे आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 13 मार्च 2022 दिसा 11 केव्ही दिवचल शार फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन हिल व्हिव रेजिडन्सी, वाठादेव, ज्योतिबा नगर, पीडब्ल्यू ऑफिस आनी दिवचल भलायकी केंद्र वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/164

Skip to content