जैतिवंत उमेदवारांक मिरवणूक काडपाक परवानगी ना

ता. 9 मार्च 2022

उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान मतमेजणी उपरांत जैतिवंत उमेदवारांक मिरवणूक काडपाक आनी निर्वाचन अधिकाऱ्याकडल्यान वेंचणूक प्रमाणपत्र स्विकारतना जैतिवंत उमेदवारा वांगडा वा ताच्या/तीच्या अधिकृत प्रतिनिधी वांगडा दोना परस चड मनीस उपस्थित रावपाक मनाय करपी आदेश जारी केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/162

Skip to content