जनरल सुनीत रॉड्रिग्स हांच्या मरणाचेर राज्यपाला कडल्यान दुख्ख

ता. 4 मार्च 2022

राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी जनरल (निवृत्त) सुनीत रॉड्रिग्स हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला. सैन्य अधिकारी म्हूण गोंयच्या ह्या पुतान भारतीय लश्कराक व्हड योगदान दिला. पंजाबचे राज्यपाल आनी चंदीगडचे प्रशासक म्हूण तांणी देशाखातीर उत्कृश्ट सेवा दिल्या, अशें राज्यपालान म्हणला.

राज्यपालान सर्गेस्त सुनीत रॉड्रिग्स हांच्या दुख्खेस्त कुटुंबीयांक आपल्यो सहवेदना कळोवन तांच्या आत्म्याक शांती मेळची, अशी प्रार्थना केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/150

Skip to content