गणेश गांवकार हांची हंगामी सभापती म्हूण नेमणूक

ता. 24 मार्च 2022

राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंय विधानसभेचे वांगडी श्री. गणेश गांवकार हांची सभापती पदाचे काम हाताळपा खातीर नेमणूक केल्या. तांची ही नेमणूक 23 मार्च 2022  ते विधानसभेत सभापतीची निवड जाय मेरेनच्या काळाखातीर आसतली.

मजगती, राज्यपालान सभापतीच्या वेंचणूकेखातीर  29 मार्च 2022 ही तारीख निश्चित केल्या.

29 मार्च 2022 दिसा सकाळी 11.30 वरांचेर गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आपयला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2022/199

Skip to content